Zakład Zwalczania Szkodników „RATTUS”
87-800 Włocławek ul. Okrzei 7

tel. 54 233 10 34, tel./fax. 54 232 62 59

 


U
przejmie informujemy, iż Zakład Zwalczania Szkodników RATTUS od 16 lipca 1987 roku świadczy usługi w zakresie zwalczania owadów i gryzoni oraz odkażania obiektów. Wykonujemy również usługi dla rolnictwa. Gazowanie nasion, magazynów zbożowych, silosów, elewatorów, kaszarni oraz młynów przeprowadzamy fosforowodorem.


Zwalczamy postaci dorosłe i larwalne komarów i meszek w ciekach wodnych oraz na terenach zielonych metodą naziemną i agrolotniczą.


Posiadamy doświadczenie w ochronie Kasztanowca Białego.


Przeprowadzamy również dezynsekcje i dezynfekcje:
- poprzez oprysk grubokroplisty, drobnokroplisty ULV na zimno i gorąco, a także ozonowanie,

- na zimno i gorąco ULV/ w fermach drobiu, kurnikach oraz wylęgarniach jaj.


Posiadamy w naszej ofercie zabezpieczenia przeciw gnieżdżeniu się ptaków na zewnątrz budynków, chroniąc elewacje budynków.


RATTUS posiada w ciągłej sprzedaży: preparaty do dezynsekcji, dezynfekcji oraz przynęty, trutki, chwytacze gryzoni, karmniki, a także lampy owadobójcze i bakteriobójcze.


Wszystkie stosowane przez Zakład Zwalczania Szkodników „RATTUS środki posiadają atesty Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stosowne homologacje.


Posiadamy aktualną umowę na odbiór i unieszkodliwianie odpadów z REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa nr ON/BDG/313/04 z dnia 1.09.2004 i aneks z dnia 27.03.2008 r.


Prowadzimy systematycznie szkolenia w zakresie wykonywanych usług dla Naszych pracowników z udziałem Inspektorów Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz Weterynaryjnych.


Aktualna polisa PZU o odpowiedzialności cywilnej wykonywanych robót


Wszyscy Pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP oraz aktualną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku Pracownik DDD.


Średni staż pracowników Techników w naszym Zakładzie 16 - lat.


RATTUS jest Członkiem Elitarnej Grupy Polskich Firm DDD VENTURIA.


Wsparcia naukowego udzielają nam:

- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz – Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie.


                                                                                Z poważaniem
                                                                     Włodzimierz Dembczyński


Gwarantujemy rzetelne wykonanie każdego zlecenia usługi.

Copyright © 2015 Zakład Zwalczania Szkodników "Rattus". Wszelkie prawa zastrzeżone.